Thiên Thư
14℃
Beijing

Tạp chí “Cầu Thị” đăng bài viết quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình “Giao lưu và học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh là động lực quan trọng thúc đẩy tiến bộ văn minh và phát triển hoà bình thế giới của nhân loại”

01-05-2019 14:34:30(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_c02feaff3ef44b68bb9631faf838b8a9

Theo Tân Hoa xã: Tạp chí “Cầu Thị” số 9 xuất bản ngày 1/5 đã đăng bài viết quan trọng của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình với nhan đề “Giao lưu và  học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh là động lực quan trọng thúc đẩy tiến bộ văn minh và phát triển hoà bình thế giới của nhân loại”.

图片默认标题_fororder_c012a0e916aa4281b1a76c2471d671ca

Bài viết nhấn mạnh cần phải thúc đẩy sự tôn trọng lẫn nhau, chung sống hài hòa giữa các nền văn minh khác nhau, để giao lưu và học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh trở thành cầu nối tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân các nước, động lực thúc đẩy tiến bộ xã hội của nhân loại, sội dây gắn bó gìn giữ hoà bình thế giới.

Bài viết nhấn mạnh, để nền văn minh Trung Hoa cùng văn minh phong phú đa dạng do nhân dân các nước sáng tạo cung cấp hướng dẫn tinh thần chính xác và động lực tinh thần mạnh mẽ cho nhân loại. 

Biên tập viên:Thiên Thư

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập