Sảnh Hoa
14℃
Beijing

Truyền thông dòng chính của nhiều nước Đông Nam Á đăng bài bình luận của Đài Phát thanh-Truyền hình Trung ương Trung Quốc nhan đề “Chúng ta đang trên đường”

27-04-2019 15:56:39(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder___172.100.100.3_temp_9500020_1_9500020_1_1_11ca2cd0-b7f3-474b-b1ac-62186d9bf637

Theo tin Đài chúng tôi: Trong thời gian Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế “Một vành đai, một con đường” lần thứ hai, Đài Phát thanh-Truyền hình Trung ương Trung Quốc đã đăng chuỗi bài bình luận bằng nhiều thức tiếng mang tên “Chúng ta đang trên đường” và đã lần lượt được đăng trên truyền thông dòng chính của các nước Đông Nam Á.

图片默认标题_fororder___172.100.100.3_temp_9500020_1_9500020_1_1_b8aa85b2-9dc2-4a0a-b4a2-87a72383ec64

Bài bình luận “Chúng ta đang trên đường” do bình luận viên của Đài Phát thanh-Truyền hình Trung ương Trung Quốc biên soạn theo tình hình của các nước bạn, căn cứ theo quan tâm khác nhau của đông đảo khán, thính giả các nước về việc xây dựng “Một vành đai, một con đường”, phân tích mức độ ăn khớp giữa sáng kiến “Một vành đai, một con đường” với chiến lược phát triển của nước bạn, đánh giá những thành quả đã giành được của sự hợp tác “Một vành đai, một con đường” trên nước bạn, triển vọng viễn cảnh hợp tác cùng thắng.

图片默认标题_fororder___172.100.100.3_temp_9500020_1_9500020_1_1_02578704-e961-49f9-a12d-11021d04838f

Trong diễn đàn lần này, có khoảng 30 bài bình luận nhan đề “Chúng ta đang trên đường” được đăng trên các báo truyền thông của các nước Đông Nam Á.

图片默认标题_fororder___172.100.100.3_temp_9500020_1_9500020_1_1_fc65a11f-af99-49e5-8c33-70f06fe17579

图片默认标题_fororder___172.100.100.3_temp_9500020_1_9500020_1_1_7b6dd63e-bd74-409c-b47f-764f019ff5ca

图片默认标题_fororder___172.100.100.3_temp_9500020_1_9500020_1_1_4a69a11b-c49d-48fb-92d3-c3b3d3130225

Biên tập viên:Sảnh Hoa

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập