Dung Dung
14℃
Beijing

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng

26-04-2019 16:25:36(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 25/4, tại Nhà khách Chính phủ Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít.

Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, Trung Quốc sẵn sàng kết nối sáng kiến “Một Vành đai, một con đường” với chiến lược phát triển của Lào, cùng Lào thiết thực thúc đẩy các dự án lớn như xây dựng Hành làng kinh tế Trung-Lào và Đường sắt Trung-Lào, v.v. thu được tiến triển mới. Trung Quốc sẵn sàng khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc tham gia công cuộc xây dựng kinh tế của Lào, mở rộng nhập khẩu nông sản chất lượng cao của Lào.

Chủ tịch Bun-nhăng Vo-la-chít cho biết, Lào coi trọng và tích cực tham gia sáng kiến  “Một vành đai, một con đường”, vui mừng ghi nhận các dự án quan trọng như Đường sắt Trung-Lào, v.v. được thúc đẩy vững chắc, cảm ơn sự ủng hộ to lớn của Trung Quốc đối với sự  phát triển kinh tế - xã hội của Lào.

Biên tập viên:Dung Dung

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập