Thiên Thư
14℃
Beijing

Hội đồng Tư vấn Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế “Một Vành đai, một con đường” công bố báo cáo kiến nghị chính sách “Một Vành đai, một con đường”

25-04-2019 15:41:59(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, Hội đồng Tư vấn Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế “Một Vành đai, một con đường” đã trình lên Ủy ban trù bị Diễn đàn Cấp cao lần thứ 2 thành quả nghiên cứu và báo cáo kiến nghị về “Một Vành đai, một con đường” và diễn đàn cấp cao cho Ủy ban trù bị Diễn đàn Cấp cao lần thứ 2.

Báo cáo đã phân tích và nghiên cứu vai trò tích cực của hợp tác “Một vành đai, một con đường” đối với cải thiện kết nối, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng như thực hiện Chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030, thảo luận lĩnh vực trọng điểm và hướng phát triển của hợp tác “Một vành đai, một con đường” trong tương lai, nêu ra kiến nghị chính sách về ủng hộ chủ nghĩa đa phương, xây dựng nền kinh tế thế giới mở, tăng cường kết nối phần cứng và phần mềm, thúc đẩy hợp tác thiết thực, xây dựng thương hiệu “Một vành đai, một con đường”, tăng cường xây dựng cơ chế diễn đàn cấp cao.

 

Biên tập viên:Thiên Thư

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập