Nam Dương

Số người nước ngoài làm việc tại Thượng Hải nhiều nhất trên cả nước Trung Quốc

11-04-2019 15:05:46(GMT+08:00)
Chia sẻ:

 Số người nước ngoài làm việc tại Thượng Hải nhiều nhất trên cả nước Trung Quốc_fororder_8ce4b0c8-0381-44fc-89fe-5e814f5a

Theo tin Đài chúng tôi: Kể từ năm 2017, xoay quanh mục tiêu xây dựng Thượng Hải thành trung tâm sáng tạo khoa học – công nghệ có tầm ảnh hướng toàn cầu, Thượng Hải ban hành nhiều biện pháp, thu hút càng nhiều nhân tài nước ngoài. Theo thống kế, hiện có hơn 215 nghìn người nước ngoài làm việc tại Thượng Hải, đứng đầu cả nước Trung Quốc. Kể từ thực thi toàn diện Cơ chế cấp phép thẻ lao động cho người nước ngoài đến Trung Quốc làm việc tháng 4/2017 đến nay, thành phố Thượng Hải tổng cộng xử lý hơn 120 nghìn đơn xin của người nước ngoài đến Trung Quốc làm việc, trong đó có hơn 23 nghìn đơn thuộc loại A, tức nhân tài cấp cao nước ngoài.

Số người nước ngoài làm việc tại Thượng Hải nhiều nhất trên cả nước Trung Quốc_fororder_02a63840-dc9f-47c6-96eb-4cffa05f

Số người nước ngoài làm việc tại Thượng Hải nhiều nhất trên cả nước Trung Quốc_fororder_61abbb31-2f72-4297-848e-cc363193

Số người nước ngoài làm việc tại Thượng Hải nhiều nhất trên cả nước Trung Quốc_fororder_aa96a80f-fbaf-469b-8693-33a94734

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập