Nam Dương

“Thửa ruộng thí điểm” cải cách mở cửa ngành tài chính – ngân hàng Trung Quốc sinh trưởng tốt đẹp

11-04-2019 15:07:23(GMT+08:00)
Chia sẻ:

 “Thửa ruộng thí điểm” cải cách mở cửa ngành tài chính – ngân hàng Trung Quốc sinh trưởng tốt đẹp_fororder_u=4264269339,1112370231&fm=26&gp

Ngày 10/4, phóng viên Đài chúng tôi từ cuộc họp thông báo tình hình “Hành trình điều tra nghiên cứu phát triển chất lượng cao tại Thượng Hải” được biết, là “Thửa ruộng thí điểm” cải cách mở cửa ngành tài chính – ngân hàng Trung Quốc, Thượng Hải có được ngân hàng vốn nước ngoài và công ty bảo hiểm vốn nước ngoài đầu tiên tại Trung Quốc. Hiện các cơ quan tài chính - ngân hàng vốn nước ngoài đã trở thành bộ phận cấu thành quan trọng trong việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Thượng Hải. Tính đến cuối năm 2018, Thượng Hải có 1605 cơ quan tài chính – ngân hàng các loại.

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập