Duy Hoa
14℃
Beijing

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC, nhấn mạnh phát triển kinh tế thế giới phải kiên trì định hướng mở cửa, phát triển, bao trùm, sáng tạo và quy tắc

17-11-2018 19:13:16(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 17/11, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu đề dẫn tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC, đề ra chủ trương Trung Quốc về việc làm thế nào định hướng đúng đắn cho phát triển kinh tế thế giới, tìm thấy tư duy quản trị hiệu quả cho cộng đồng quốc tế. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, phải kiên trì định hướng mở cửa, phát triển, bao trùm, sáng tạo và quy tắc, tỏ rõ thái độ phản đối chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa đơn phương, bảo vệ thể chế thương mại đa phương với Tổ chức Thương mại Thế giới làm cốt lõi, dẫn dắt toàn cầu hóa kinh tế phát triển theo hướng mở cửa, bao trùm, phổ quát, cân bằng và cùng thắng hơn. Chủ tịch đồng thời chỉ rõ, Trung Quốc sẽ đóng góp lớn hơn cho sự phồn thịnh chung của các nước trên thế giới trong khi thực hiện sự phát triển của bản thân. Cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” là con đường khang trang Trung Quốc chia sẻ cơ hội phát triển, mưu cầu phát triển chung với thế giới.

Trong bài phát biểu, Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, hiện nay làn sóng toàn cầu hóa kinh tế phát triển cuồn cuộn lên phía trước, nhưng chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa đơn phương phủ bóng đen lên sự tăng trưởng kinh tế thế giới. Lựa chọn hợp tác hay đối đầu, cánh cửa mở hay đóng, hợp tác cùng có lợi cùng thắng hay trò chơi có tổng bằng không, điều này liên quan tới lợi ích của các nước và tiền đồ, vận mệnh của nhân loại. Chủ tịch đề ra, trong bối cảnh ngày nay các nước ngày càng trở nên phụ thuộc lẫn nhau, trước hết nên kiên trì định hướng mở cửa, mở rộng không gian phát triển.

Chủ tịch nói: “Đi con đường cũ chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa đơn phương, không những không giải quyết được vấn đề, mà còn sẽ làm trầm trọng thêm tính không xác định của kinh tế thế giới. Đóng chặt cánh cửa không những làm cho mất đi thế giới, mà còn sẽ khiến mất đi bản thân”.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, chúng ta sống trên cùng một hành tinh, trên hành tinh này có hơn 200 nước và vùng lãnh thổ, hơn 2.500 dân tộc và hơn 7 tỷ dân, muốn hoàn toàn như nhau là không có khả năng. Sự khác biệt này không nên trở thành chướng ngại cho giao lưu, càng không nên trở thành lý do đối đầu.

Chủ tịch nói: “Một quốc gia đi con đường như thế nào, chỉ có người dân nước này mới có quyền phát ngôn. Một liều thuốc không thể điều trị được bất cứ căn bệnh nào, một mô hình cũng không giải quyết được vấn đề của mọi quốc gia. Rập khuôn một cách máy móc hoặc áp đặt lên người khác đều sẽ gây nên ‘ngã nước’”.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, phải kiên trì định hướng sáng tạo, tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng. Các nước đều có quyền được hưởng lợi ích từ sáng tạo đổi mới khoa học-công nghệ thông qua những nỗ lực của bản thân và hợp tác quốc tế. Thành quả sáng tạo đổi mới khoa học-công nghệ không nên trở thành công cụ trục lợi của số ít người.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, khung quản lý toàn cầu với Liên Hợp Quốc làm chủ thể, bao gồm Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Thương mại Thế giới, v.v. tuy chưa hoàn mỹ, nhưng đã phát huy vai trò quan trọng trong hòa bình và phát triển của thế giới trong vài chục năm qua. Muốn hệ thống quản trị kinh tế toàn cầu công bằng và hiệu quả, thì cần phải bám sát thời đại.

Chủ tịch nói: “Tăng cường quản trị toàn cầu trên cơ sở quy tắc là tiền đề cần thiết để thực hiện phát triển ổn định. Quy tắc nên do cộng đồng quốc tế cùng xây dựng. Chúng ta nên giữ quan niệm cùng bàn thảo, cùng xây dựng và cùng hưởng, thúc đẩy cải cách hệ thống quản trị kinh tế toàn cầu. Trong quá trình cải cách nên thể hiện tinh thần bình đẳng, cởi mở, minh bạch và bao trùm, nâng cao tính đại diện và quyền phát ngôn của các nước đang phát triển. Lịch sử cho chúng ta biết được, nếu đi lên con đường đối đầu, bất kể là chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng hay chiến tranh thương mại, đều không có bên thắng thực sự”.

Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố, Diễn đàn Cấp cao Hợp tác Quốc tế “Một vành đai, một con đường” lần thứ 2 sẽ tổ chức tại Bắc Kinh vào tháng 4 sang năm, mời bạn bè giới kinh doanh khu vực châu Á – Thái Bình Dương tham gia nhiệt tình, cũng hoan nghênh mọi người tham gia Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần thứ 2 vào sang năm.

Biên tập viên:Duy Hoa

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập