刘芳华
14℃
Beijing

"Mô hình nông thôn" về phân loại rác thải, cao thủ bảo vệ môi trường trong dân gian

13-08-2018 16:14:32(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_B7410

Việc phân loại thu hồi rác thải sinh hoạt tuy được thúc đẩy nhiều năm trong toàn quốc, nhưng vẫn gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình thực thi, ở nông thôn lại càng khó hơn. Tận dùng điều kiện tương đối bế quan của nông thôn và hải đảo, quận Sùng Minh, Thượng Hải đã xây dựng "mô hình nông thôn" về phân loại rác thải. Chính quyền quận đã tiến hành quảng bá mạnh mẽ, thông báo cho cư dân biết phân loại rác thải như thế nào, còn xây dựng nhiều điểm phân loại rác. Người dân trong thôn cũng phát huy sức tưởng tượng và sức sáng tạo, làm đẹp môi trường sống, nghĩ ra nhiều cách, chẳng hạn như làm tạp dề bằng hộp sữa phế thải.

图片默认标题_fororder_B7411

图片默认标题_fororder_B7412

图片默认标题_fororder_B7413

Biên tập viên:刘芳华

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập