系统管理员

Văn hóa Đông Ba

22-07-2018 16:53:48(GMT+08:00) CRIonline
Chia sẻ:

Văn hóa Đông Ba

Đông Ba là một trong những nét văn hóa độc đáo chính trong đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc Nạp Tây, có liên quan mật thiết với dòng tôn giáo chính của dân tộc này, đó là Đông Ba giáo với hơn 1.000 năm lịch sử. Tinh túy văn hóa Đông Ba thể hiện trên các mặt đời sống xã hội của dân tộc này như chữ viết, kinh sách, hội họa, âm nhạc, vũ đạo, pháp khí và nghi lễ thờ cúng, v.v..

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, nét độc đáo của văn hóa Đông Ba chính là chịu sự ảnh hưởng mạnh mẽ bởi văn hóa và tôn giáo Tây Tạng, vì cái cốt lõi trong văn hóa Đông Ba là tôn giáo Đông Ba của dân tộc Nạp Tây có quan hệ khăng khít với tôn giáoTây Tạng và có chung một vị sư tổ.

Văn hóa Đông Ba

Tuy nhiên, ảnh hưởng của văn hóa Tây Tạng cũng không vì thế mà lấn át hay chèn ép sự phát triển của văn hóa Đông Ba. Cũng như các dân tộc khác trên thế giới khi hấp thu tinh hoa văn hóa của một dân tộc khác, trong quá trình giao lưu với văn hóa Tây Tạng, người Nạp Tây đã chiết xuất, hấp thu tinh túy văn hóa của các dân tộc khác, trong đó có văn hóa Tây Tạng, từ đó hình thành nền văn hóa Đông Ba đậm đà bản sắc trong địa vực. Trải qua hơn nghìn năm hình thành và phát triển đến nay, mạch văn hóa Đông Ba trong dân tộc chưa hềbị gián đoạn, trái lại, dân tộc này đã, đang và sẽ bảo tồn và phát huy nét độc đáo vốn có của mình, bảo tồn nhằm lưu giữ bản sắc cho thế hệ sau, phát triển sáng tạo để thế giới bên ngoài có sự hiểu biết và cách nhìn cụ thể hơn về những giá trị của nền văn hóa này.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập