#Thờitrang Tiết mục ca múa “Khi gặp gỡ thời nhà Đường”

cri2022-01-28 08:48:11

Tiết mục ca múa “Khi gặp gỡ thời nhà Đường”
Soạn nhạc: Ái Đậu Thanh Xuân
Viết ca từ: Nãi Vạn
Biểu diễn: Triệu Tiểu Đường
Biểu diễn đàn tỳ bà: Liễu Thanh Dao
Vũ công: Trương Vũ Manh, Hoàng Sở Quân, Hứa Nhĩ Tuyên, Chu Hân Lôi, Hoa Nghệ Hàm, Hạ Vũ Hào

Diễn viên Triệu Tiểu Đường và nghệ sĩ chơi đàn tỳ bà Liễu Thanh Dao cùng biểu diễn tiết mục “Khi gặp gỡ thời nhà Đường”, kết hợp nhạc điện tử sôi động lẫn nhạc truyền thống đậm đà phong cách thời nhà Đường, cách kết hợp hoàn toàn mới lạ của các yếu tố văn hóa là sự giải nghĩa truyền thống đầy sáng tạo của lớp trẻ.

Not Found!(404)