Thành Trung du ngoạn Trung Quốc: Tịch Dương Tái Thần

2018-07-01 16:28:03     CRIonline2018-07-01 16:28:04

Các bạn thân mến, Trung tâm Thông tin In-tơ-nét Trung Quốc công bố "Báo cáo Thống kê tình hình phát triển In-tơ-nét Trung Quốc" thứ 41 cho biết, tính đến tháng 12/2017, quy mô cư dân mạng Trung Quốc lên đến 772 triệu, tỷ lệ phổ cập lên đến 55,8%. Tuy nhiên tỷ lệ cư dân mạng trên 60 tuổi chỉ chiếm 2,4%, một tỷ lệ cho thấy rất thấp, phần lớn người cao tuổi Trung Quốc vẫn thoát ly In-tơ-nét. Tuy nhiên, ở thành phố Bắc Kinh có một nhóm tình nguyện viên gọi là "Tịch Dương Tái Thần", suốt 7 năm qua luôn dốc sức giúp đỡ người cao tuổi hội nhập xã hội công nghệ thông tin một cách tốt hơn, bù đắp khoảng cách số, để lớp học người cao tuổi đi vào từng khu dân cư. Sau đây xin mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết:

Not Found!(404)