Mỹ xâm phạm nhân quyền tại hải ngoại

2018-05-08 16:24:57     CRIonline2018-05-08 16:24:58

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter: Trước đây, Mỹ thường khoe với thế giới là nước bảo vệ nhân quyền, là nước coi trọng bảo vệ nhân quyền nhất thế giới. Tuy nhiên hiện nay, chúng tôi không thể nói như vậy được nữa, chúng tôi cũng không thể giống trước đây, tự khoe là tấm gương cho nhân quyền.

Not Found!(404)