Tôi cùng tuổi với cải cách mở cửa

2018-04-18 18:35:09     CRIonline2018-04-18 18:35:10

40 năm nói lên điều gì? Đối với một người, năm tháng trao cho kinh nghiệm và chín chắn, đối với xã hội Trung Quốc mà nói, 40 năm cải cách mở cửa, đã mang lại những thay đổi long trởi lở đất, thành quả cải cách mở cửa đã mang lại lợi ích cho mỗi người Trung Quốc. Là người cùng tuổi với công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc, chị An-na đến từ Nga đã hoá thân thành người thuyết minh, dẫn bạn ngược dòng thời gian, tìm hiểu Giấc mơ Trung Quốc làm thế nào từng bước trở thành hiện thực.

Not Found!(404)