Thành Trung đưa tin từ Đại hội lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc-Hành lang đại biểu

2017-10-18 17:25:10     CRIonline2017-10-18 17:25:11

Các bạn thân mến, lễ khai mạc của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp diễn ra, khác với các kỳ Đại hội lần trước, trong kỳ Đại hội lần này Ban Tổ chức đã sắp xếp bố trí cho phóng viên tương tác, trao đổi với các đại biểu và đó được gọi là "hành lang đại biểu", tại "hành lang đại biểu" này, các đại biểu sẽ trả lời phỏng vấn, tương tác và giao lưu với các phóng viên. Các phóng viên Trung Quốc và nước ngoài sẽ đặt câu hỏi về các lĩnh vực liên quan của các đại biểu trong các lĩnh vực liên quan, sau đó các đại biểu sẽ trả lời. Đây có thể nói là một sự đổi mới quan trọng trong công tác thông tin, trao đổi thông tin giữa đại biểu và phóng viên của Đại hội lần này và nó đã nhận được sự hoan nghênh to lớn của phóng viên trong nước và nước ngoài.

Các bạn thân mến, chỉ còn ít phút nữa là lễ khai mạc của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Đại hội lần này được tổ chức trong một thời điểm then chốt khi Trung Quốc đang thực hiện mục tiêu thắng lợi của 100 năm lần thứ nhất, và cũng là điểm khởi đầu để cất bước cho thực hiện mục tiêu 100 năm lần thứ 2, cũng góp phần quan trọng cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc của Trung Quốc và mang lại những lợi ích căn bản cho người dân, xin chúc Đại hội thành công rực rỡ.

 

Not Found!(404)