Những cụm từ mới tại Hai Kỳ Họp Trung Quốc

2017-03-09 15:02:26     CRIonline2017-03-09 15:02:27

Thưa các bạn, hai Kỳ Họp của Trung Quốc đang diễn ra tại Bắc Kinh, trong báo cáo công tác Chính phủ năm nay đã xuất hiện một số cụm từ mới, sau đây, chúng tôi sẽ giải thích với các bạn những cụm từ mới sau.

Cụm từ mới thứ nhất là Cuộc chiến bảo vệ bầu trời xanh

Trong Báo cáo công tác Chính phủ, Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh cần kiên quyết đánh thắng cuộc chiến bảo vệ bầu trời xanh. Báo cáo công tác Chính phủ "ra quân lệnh" đối với việc trị lý ô nhiễm không khí.

Cụm từ mới thứ 2 là Gia đình kỹ thuật số

Cũng gọi là đồ gia đụng thông minh, chỉ các đồ điện gia dụng tiến hành trao đổi thông tin và dữ liệu dựa trên cơ sở công nghệ máy tính và mạng In-tơ-nét, khiến mọi người không cần ra khỏi nhà là có thể tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Cụm từ mới thứ 3 là Du lịch toàn khu vực

Trong Báo cáo công tác Chính phủ năm nay, ít nhất có 6 chỗ đề cập đến sự phát triển của ngành du lịch, trong đó "ra sức phát triển du lịch toàn khu vực" trở thành một trong những nhiệm vụ công tác trọng điểm của năm 2017. Du lịch toàn khu vực có nghĩa là từ xây dựng và quản lý khu phong cảnh riêng rẽ chuyển sang tính toán tổng thể phát triển các điểm đến tổng hợp, từ kinh tế bán vé tham quan chuyển sang kinh tế ngành nghề, từ du lịch bế quan tỏa cảng chuyển sang phương thức phát triển hòa hợp "du lịch +" cởi mở.

Cụm từ mới thứ 4 là Cơ chế Trưởng sông

Tức do người phụ trách Đảng ủy và chính quyền địa phương các cấp Trung Quốc đảm nhiệm chức "Trưởng sông", phụ trách trị lý ô nhiễm của các con song trong phạm vi quản lý. Trung ương Trung Quốc yêu cầu rõ rang cần phải xây dựng toàn diện cơ chế Trưởng song vào cuối năm 2018, hiện có hơn 20 tỉnh đặt mục tiêu khởi động thực thi toàn diện vào cuố năm 2017.

Cụm từ mới thứ 5 là Thành phố "xốp có thể trữ nước"

Trong Báo cáo công tác Chính phủ, Thủ tướng Lý Khắc Cường nêu rõ, cần phải thúc đẩy xây dựng thành phố "xốp có thể trữ nước". Thông qua xây dựng thành phố "xốp có thể trữ nước", giảm tối đa tác động của việc xây dựng và phát triển thành phố đối với môi trường sinh thái, sẽ sử dụng và lợi dụng 70% lượng nước mưa ngay tại địa phương. Đến năm 2030, 80% diện tích thành phố đạt yêu cầu mục tiêu.

Cụm từ mới thứ 6 làThể chế công viên quốc gia

Thể chế công viên quốc gia lần đầu tiên được đưa vào thiết kế thượng tầng là tại Hội nghị Trung ương 3 Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18. Cùng với "Phương án thí điểm về thể chế công viên quốc gia gấu trúc" và "Phương án thí điểm về thể chế công viên quốc gia hổ và báo Đông-bắc" được thông qua vào tháng 12/2016, đến nay, đã có 9 thí điểm thể chế công viên quốc gia.

Cụm từ mới thứ 7 là Trí tuệ nhân tạo và thông tin di động thế hệ thứ 5

"Trí tuệ nhân tạo" và công nghệ 5G lần đầu tiên được đưa vào Báo cáo công tác Chính phủ của Trung Quốc, nói lên sự coi trọng của Chính phủ đối với sự phát triển của hai lĩnh vực này, hơn nữa, điều này không còn nghi ngờ sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của ngành nghề.

Thưa các bạn, trên đây chúng tôi vừa giới thiệu với các bạn những cụm từ mới trong báo cáo công tác Chính phủ của Trung Quốc năm nay, mời các bạn like chuyên trang Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc trên mạng xã hội Facebook để tìm hiểu thêm thông tin hơn nữa về Hai Kỳ Họp của Trung Quốc.

Not Found!(404)