Tổng Giám đốc Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc Vương Canh Niên hội kiến Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi

2016-05-19 16:28:54     CRIonline2016-05-19 16:28:55

Tổng Giám đốc Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc Vương Canh Niên hội kiến Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi

Tổng Giám đốc Vương Canh Niên (phải) hội kiến Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi (trái)

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 18/5, tại trụ sở Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc, Tổng Giám đốc Vương Canh Niên đã hội kiến Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi và một số cán bộ Đại sứ quán đến thăm. Hai bên đã cùng điểm lại lịch sử giao lưu hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam, đạt được nhận thức chung về tăng cường hợp tác giữa cơ quan truyền thông hai nước, tiếp tục thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và Việt Nam.

Tổng Giám đốc Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc Vương Canh Niên hội kiến Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi

Tổng Giám đốc Vương Canh Niên cho biết, nhiệm vụ chính của Ban Tiếng Việt Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc là giới thiệu tình hình Trung Quốc với nhân dân Việt Nam và giới thiệu tình hình Việt Nam với nhân dân Trung Quốc, tăng cường giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy hợp tác hữu nghị giữa hai nước, dốc sức cho sự phát triển chung của hai nước. Sau này, Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc và Ban Tiếng Việt sẽ trước sau như một góp phần vào việc phát triển sự nghiệp hữu nghị Trung Quốc – Việt Nam.

Đại sứ Đặng Minh Khôi đã đánh giá cao những công việc Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc đã làm trong nhiều năm qua trong việc giới thiệu và đưa tin về Việt Nam, đồng thời cám ơn sự đóng góp tích cực của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc nhiều năm qua trong việc thúc đẩy quan hệ Trung Quốc – Việt Nam. Đại sứ Đặng Minh Khôi mong Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc sau này tiếp tục tăng cường giao lưu và hợp tác với các cơ quan truyền thông Việt Nam trong các mặt trao đổi chương trình, thông tin, nhân viên, v.v., thúc đẩy sự giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tổng Giám đốc Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc Vương Canh Niên hội kiến Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi trao đổi thân mật với các phát thanh viên, biên dịch viên của Ban Tiếng Việt CRI

Tổng Giám đốc Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc Vương Canh Niên hội kiến Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi

Tổng Giám đốc Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc Vương Canh Niên hội kiến Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi

Not Found!(404)