Diễn đàn Hai kỳ họp

2015-04-09 16:18:39     CRIonline2015-04-09 16:18:40

Diễn đàn Hai kỳ họp

Trong thời gian diễn ra Hai Kỳ họp của Trung Quốc, Đài chúng tôi đã tổ chức cuộc thi hùng biện, mời các bạn lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc cùng trao đổi về các đề tài xã hội nóng ở Trung Quốc. Chủ đề của hai cuộc hùng biện này là "Sinh viên tốt nghiệp ra trường nên lựa chọn tự lập nghiệp hay một công việc ổn định" và "Xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường nên bắt đầu từ chính sách nhà nước hay từ chính bản thân mình". Cuộc thi hùng biện chia thành hai đội chính biện và phản biện, mỗi đội gồm ba lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc. Mời các bạn theo dõi trích đoạn của hai cuộc hùng biện này. Nếu bạn muốn nghe hết hai buổi hùng biện này, mời bạn tìm kiếm các trang Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc, Diễn đàn Tuổi trẻ, Hộp thư Ngọc Ánh, Học tiếng Phổ thông Trung Quốc-CRI trên mạng Facebook, đồng thời rất mong các bạn tham gia bỏ phiếu cho đội hùng biện và người hùng biện mà bạn ủng hộ, kết quả của buổi hùng biện sẽ được quyết định bởi số phiếu ủng hộ mà hai đội hùng biện nhận được.

 

Xem Clip về buổi hùng biện thứ hai

Not Found!(404)