Thủ tướng hai nước Trung-Việt hội đàm nhấn mạnh thúc đẩy hợp tác trên biển trên bộ và tài chính cũng như sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam

2013-10-14 09:31:15     Xin Hua2013-10-14 09:31:16

Thủ tướng hai nước Trung-Việt hội đàm nhấn mạnh thúc đẩy hợp tác trên biển trên bộ và tài chính cũng như sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam

Theo Tân Hoa xã: Chiều 13/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, hai bên đi sâu trao đổi ý kiến và đạt được nhận thức chung quan trọng về thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt phát triển vào triều sâu.

Thủ tướng hai nước Trung-Việt hội đàm nhấn mạnh thúc đẩy hợp tác trên biển trên bộ và tài chính cũng như sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam

Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, là láng giềng hữu nghị, duy trì quan hệ Trung-Việt phát triển lành mạnh và ổn định phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, có lợi cho hoà bình, phát triển và phồn thịnh của khu vực, hai bên cần phải nắm vững định hướng lớn chiến lược của quan hệ hai nước, kiên trì đi con đường hợp tác cùng có lợi cùng thắng. Nỗ lực sáng tạo đổi mới tư duy, giải quyết vấn đề Nam Hải do vấn đề lịch sử để lại duy nhất trong quan hệ hai nước. Lần này hai bên đạt được nhận thức chung về thành lập ba Nhóm công tác liên hợp trên biển, trên bộ và tài chính, đồng thời sẽ đi vào hoạt động trong năm nay nhằm thúc đẩy hợp tác trong ba lĩnh vực nói trên. Đây là sự đột phá quan trọng hướng tới tương lai của quan hệ Trung-Việt, đặt biệt là việc thành lập Nhóm công tác thương thảo về cùng nhau khai thác trên biển, truyền đi thông điệp tích cực về hai bên sẵn sàng giải quyết vấn đề nan giải thông qua hợp tác. Nhận thức chung và lợi ích chung giữa hai nước Trung-Việt lớn hơn rất nhiều bất đồng.

Thủ tướng hai nước Trung-Việt hội đàm nhấn mạnh thúc đẩy hợp tác trên biển trên bộ và tài chính cũng như sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ hoàn toàn tán thành đề nghị của Thủ tướng Lý Khắc Cường về phát triển hơn nữa quan hệ hai nước, cho biết Việt Nam coi trọng cao độ quan hệ với Trung Quốc, sẵn sàng cùng Trung Quốc mật thiết hơn nữa giao lưu cấp cao, tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trên biển, trên bộ và tài chính, phấn đấu sớm thu được thành quả tích cực và thiết thực, tăng cường trao đổi và điều phối trong các công việc quốc tế và khu vực, giải quyết thoả đáng bất đồng, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt-Trung phát triển lên phía trước. Việt Nam hoan nghênh đề xuất của Thủ tướng Lý Khắc Cường về khuôn khổ hợp tác "2+7" giữa ASEAN và Trung Quốc, sẽ phát huy vai trò tích cực cho phát triển quan hệ ASEAN-Trung Quốc.

Thủ tướng hai nước Trung-Việt hội đàm nhấn mạnh thúc đẩy hợp tác trên biển trên bộ và tài chính cũng như sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam

Sau cuộc hội đàm, Thủ tướng hai nước đã tổ chức họp báo chung và chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực trên biển, tài chính, kinh tế-thương mại, xây dựng cơ sở hạ tầng, v.v giữa hai nước.

Thủ tướng hai nước Trung-Việt hội đàm nhấn mạnh thúc đẩy hợp tác trên biển trên bộ và tài chính cũng như sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam

Not Found!(404)