Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung-Nhật-Hàn nhấn mạnh cần phải nắm vững định hướng phát triển hòa bình hợp tác cùng có lợi thúc đẩy hợp tác Đông Á phát triển lành mạnh

2013-10-11 11:20:52     Xin Hua2013-10-11 11:20:53

Theo Tân Hoa xã: Sáng ngày 10/10, tại Thủ đô Ban-đa Xê-ri Bê-ga-oan, Bru-nây, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc (10+3) lần thứ 16. Lãnh đạo 10 nước ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc cùng tham dự.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, thực tiễn chứng minh, hợp tác 10+3 là hợp tác thành công, đã trở thành kênh chính, trận địa chính của hợp tác Đông Á. Các nước cần tiếp tục nắm chắc định hướng lớn phát triển hòa bình, hợp tác cùng có lợi, đặt phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh lên vị trí ưu tiên, đưa hợp tác Đông Á trước sau như một đi lên quỹ đạo phát triển lành mạnh.

Not Found!(404)