Thủ tướng Lý Khắc Cường: Hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN nhất định có tương lai rực rỡ

2013-09-05 11:25:24     Xin Hua2013-09-05 11:25:25

Thủ tướng Lý Khắc Cường: Hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN nhất định có tương lai rực rỡ

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tham quan Hội chợ triển lãm Trung Quốc – ASEAN

Theo Tân Hoa Xã: Ngày 3/9, tại Nam Ninh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tham quan Hội chợ triển lãm Trung Quốc – ASEAN và giao lưu với cán bộ, quần chúng Quảng Tây. Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, Trung Quốc và ASEAN là đại gia đình, có văn hóa tương thông hoặc tương đồng, có cùng nguyện vọng phát triển chung, hợp tác giữa hai bên nhất định sẽ có tương lai rực rỡ.

Tại khu trưng bày hợp tác kinh tế quốc tế, một số doanh nghiệp Trung Quốc đã giới thiệu về tình hình đầu tư, kinh doanh, triển khai hợp tác của họ tại các nước ASEAN. Thủ tướng Lý Khắc Cường nhắc nhở các doanh nghiệp Trung Quốc phải tuân thủ quy định pháp luật nước sở tại, tôn trọng phong tục tập quán địa phương, thực hiện trách nhiệm xã hội, mang lại hạnh phúc cho người dân địa phương, thực hiện cùng có lợi cùng thắng.

Not Found!(404)