Trung Quốc phóng thành công vệ tinh viễn thám số 17

2013-09-02 16:16:18     Xin Hua2013-09-02 16:16:19

Trung Quốc phóng thành công vệ tinh viễn thám số 17

Trung Quốc phóng thành công vệ tinh viễn thám số 17

Theo tin Tân Hoa xã: 3 giờ 16 phút ngày 2/9, tại Trung tâm phóng Tửu Tuyền, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh viễn thám số 17 bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 4C, quả vệ tinh đã thuận lợi đi vào quỹ đạo dự định.

Vệ tinh viễn thám số 17 chủ yếu phục vụ các lĩnh vực như thí nghiệm khoa học, điều tra tài nguyên đất, đánh giá sản lượng nông sản phẩm và phòng chống giảm nhẹ thiên tai v.v. Đây là lần phóng thứ 180 của hệ thống tên lửa đẩy Trường Chinh.

Not Found!(404)