Hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ hành pháp tuần tra chung trên sông Mê Công lần thứ 13 giữa bốn nước Trung Quốc-Lào-Mi-an-ma-Thái Lan

2013-08-23 11:25:42     Xin Hua2013-08-23 11:25:43

Theo Tân Hoa xã: Nhiệm vụ hành pháp tuần tra chung trên sông Mê Công lần thứ 13 do 4 nước Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma và Thái Lan phối hợp triển khai đã hoàn thành tốt đẹp vào 14 giờ ngày 22/8.

Nhiệm vụ tuần tra lần này diễn ra trong 4 ngày 3 đêm, 4 nước Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma và Thái Lan đã cử 159 nhân viên hành pháp và 8 tàu hành pháp, triển khai hành pháp tại vùng nước trọng điểm như vùng nước giới hạn, vùng nước nhạy cảm Tam giác vàng.

Được biết, từ khi bốn nước Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma và Thái Lan khởi động hành pháp tuần tra chung trên sông Mê Công đến nay, tổng cộng đã cử 1791 lượt nhân viên hành pháp và 98 tàu hành pháp, cứu trợ thành công 91 tàu hàng gặp nguy hiểm, trục vớt 2 tàu bị đắm, hộ tống hơn 480 tàu hàng, khôi phục toàn diện vận chuyển quốc tế và ngành du lịch trên sông Mê Công.

Not Found!(404)