Nhà máy điện hạt nhân Phư-cư-xi-ma Nhật Bản lại rò rỉ nước nhiễm xạ và tạm xác định là sự cố hạt nhân quốc tế cấp độ một

2013-08-20 15:35:04     cri2013-08-20 15:35:05

Theo tin Đài chúng tôi: Công ty Điện lực Tô-ki-ô Nhật Bản ngày 19/8 cho biết, lại phát hiện vũng nước ở xung quanh bồn chứa nước nhiễm xạ sau khi dùng để làm lạnh lò phản ứng của Nhà máy điện hạt nhân Phư-cư-xi-ma số 1, phía trên bồn chứa khoảng 50cm đo được lượng bức xạ khoảng 100bq/h. Công ty Điện lực Tô-ki-ô cho rằng "rất có thể là nước nhiễm xạ rò rỉ từ bồn chứa", có khả năng ít nhất là 120 lít.

Ủy ban Năng lượng nguyên tử Nhật Bản tạm thời xác định đây là sự cố hạt nhân quốc tế cấp độ một, tương đương cấp đội sổ thứ 2 trong 8 cấp. Từ cấp 0 đến cấp 7, con số càng lớn thể hiện sự rò rỉ càng nghiêm trọng.

Công ty Điện lực Tô-ki-ô cho biết nước nhiễm xạ chưa chảy ra biển nhưng Văn phòng Ủy ban Năng lượng nguyên tử Nhật Bản cho rằng nước nhiễm xạ có thể đã chảy ra biển qua cống xả gần đó.

Not Found!(404)