Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình: Thúc đẩy xây dựng nước mạnh về biển không ngừng giành được thành tựu mới

2013-08-01 14:53:50     Xin Hua2013-08-01 14:53:51

Theo Tân Hoa xã: Chiều 30/7, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức buổi học tập tập thể, tiến hành nghiên cứu xây dựng nước mạnh về biển. Khi chủ trì buổi học tập, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, cần phải tiếp tục quan tâm biển, nhận thức về biển và kinh lược về biển, thúc đẩy xây dựng nước mạnh về biển không ngừng giành được thành tựu mới.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, chúng ta yêu chuộng hoà bình, kiên trì đi con đường phát triển hoà bình, nhưng quyết không từ bỏ quyền lợi chính đáng, càng không hy sinh lợi ích cốt lõi quốc gia. Cần phải tính toán tổng thể hai đại cục giữ gìn ổn định và bảo vệ chủ quyền, kiên trì sự thống nhất giữa bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia. Cần phải kiên trì giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình và đàm phán, nỗ lực giữ gìn hoà bình và ổn định. Cần phải kiên trì phương châm "chủ quyền thuộc chúng ta, gác lại tranh chấp, cùng nhau khai thác", thúc đẩy hợp tác hữu nghị cùng có lợi, tìm kiếm và mở rộng điểm hội nhập lợi ích chung.

Not Found!(404)