Hội thảo Lý luận hai Đảng Trung-Việt lần thứ 9 bế mạc tại Đại Liên

2013-07-30 10:36:45     Xin Hua2013-07-30 10:36:46

Theo Tân Hoa xã: Hội thảo Lý luận hai Đảng Trung-Việt lần thứ 9 với chủ đề "Tăng cường xây dựng tác phong Đảng và liêm chính của Đảng trong tình hình mới: Kinh nghiệm của Trung Quốc-Kinh nghiệm của Việt Nam" ngày 29/7 đã bế mạc tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Trợ lý Trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Yến Di và Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Phùng Hữu Phú lần lượt phát biểu bế mạc, đánh giá tích cực thành quả của hội thảo, cho rằng đã đạt được mục tiêu tăng cường hiểu biết, sâu sắc nhận thức, nắm bắt quy luật, thúc đẩy hợp tác.

Hai Đảng Trung-Việt đều nhấn mạnh, tăng cường xây dựng tác phong Đảng và liêm chính của Đảng, gìn giữ tính tiên tiến và trong sạch của Đảng là tài sản quý giá và kinh nghiệm lịch sử quan trọng của hai Đảng Trung-Việt trong việc đoàn kết dẫn dắt nhân dân mỗi nước củng cố chính quyền và phát triển sự nghiệp.

Not Found!(404)