Sáu tháng đầu năm đường sắt Trung Quốc vận chuyển hơn 1 tỷ lượt hành khách

2013-07-19 14:19:10     cri2013-07-19 14:19:11

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 18/7, Phóng viên từ Tổng Công ty đường sắt Trung Quốc được biết, từ đầu năm đến nay, cơ quan đường sắt tích cực triển khai kinh doanh vận chuyển hành khách và hàng hoá. 6 tháng đầu năm nay, đường sắt Trung Quốc cả thảy vận chuyển hành khách hơn 1 tỷ lượt người, tăng 10,9 % so với cùng kỳ.

6 tháng đầu năm nay, lưu lượng hành khách của các tuyến đường sắt cao tốc và tuyến đường sắt bình thường đều tăng khá mạnh, cả nước mỗi ngày bình quân có 1947 chuyến tàu, vận chuyển 1,67 triệu lượt hành khách.

Not Found!(404)