Thành viên Chính phủ chuyển tiếp Ai Cập tuyên thệ nhậm chức

2013-07-17 15:33:36     cri2013-07-17 15:33:37

Theo tin Đài chúng tôi: 16/7, trước sự chứng kiến của Tổng thống lâm thời Man-xua, 33 Bộ trưởng Chính phủ chuyển tiếp Ai Cập đã tuyên thệ nhậm chức, thành viên Nội các khoá mới không bao gồm nhân sỹ các đảng Hồi giáo.

So với Nội các khoá trước, số bộ trưởng đã giảm từ 35 xuống còn 33, đồng thời thành lập "Bộ Tư pháp và Hoà giải thời kỳ chuyển tiếp".

Cùng ngày, Cố vấn của Tổng thống lâm thời Ai Cập Man-xua cho biết, Phủ Tổng thống đã bắt đầu chuẩn bị Hội nghị Hoà giải dân tộc, Nội các tương lai sẽ giành vị trí bộ trưởng cho đảng Quang Minh phe Sa-la-phi và đảng Tự do và Công lý của tổ chức Anh em Hồi giáo.

Ngày 16/7, thành viên Cơ quan chỉ đạo, cơ quan quyết sách tối cao của tổ chức Anh em Hồi giáo Ai Cập Ra-ma Hê-xi-mát cho biết, chính phủ này không có tính hợp pháp, vì vậy, tổ chức Anh em Hồi giáo từ chối tham gia Hội nghị Hoà giải dân tộc.

Not Found!(404)