Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Thực Tiễn 11-05

2013-07-15 18:29:55     Xin Hua2013-07-15 18:29:56

Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Thực Tiễn 11-05

Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Thực Tiễn 11-05

Theo Tân Hoa xã: Vào lúc 17 giờ 27 phút ngày 15/7, Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Thực Tiễn 11-05 bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2C tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, vệ tinh đã bay vào quỹ đạo dự định một cách thuận lợi.

Vệ tinh Thực Tiễn 11-05 chủ yếu dùng để triển khai thử nghiệm khoa học và kỹ thuật trên vũ trụ. Đây là lần phóng thứ 178 của xê-ri tên lửa đẩy Trường Chinh này.

Not Found!(404)