Đồng chí Vương Dũng tiếp Đoàn đại biểu Ban Kinh tế Trung ương ĐCS Việt Nam

2013-07-03 11:14:10     Xin Hua2013-07-03 11:14:11

Theo Tân Hoa xã: Ngày 2/7, tại Bắc Kinh, Uỷ viên Quốc vụ Trung Quốc Vương Dũng đã tiếp Đoàn đại biểu Ban Kinh tế Trung ương ĐCS Việt Nam do đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu.

Đồng chí Vương Dũng cho biết, phát triển hữu nghị Trung-Việt là phương châm đã định của Đảng và Chính phủ Trung Quốc, Trung Quốc sẵn sàng nỗ lực cùng với Đảng và Chính phủ Việt Nam, tăng cường giao lưu kinh nghiệm về quản lý và điều hành đất nước, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt phát triển vào chiều sâu.

Đồng chí Vương Đình Huệ đánh giá cao thành tựu to lớn giành được trong xây dựng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, bày tỏ sẵn sàng tăng cường giao lưu hợp tác hữu nghị với Đảng Cộng sản Trung Quốc, thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của mỗi nước không ngừng phát triển lên phía trước.

Not Found!(404)