Ruộng bậc thang Ha-ni Vân Nam được công nhận là di sản thế giới

2013-06-23 16:32:12     cri2013-06-23 16:32:13

Ruộng bậc thang Ha-ni Vân Nam được công nhận là di sản thế giới

Ruộng bậc thang Ha-ni Vân Nam được công nhận là di sản thế giới

Ảnh: Ruộng bậc thang Ha-ni Vân Nam được công nhận là di sản thế giới

Theo tin Đài chúng tôi: Hội nghị Di sản Thế giới lần thứ 37 đang diễn ra tại Cam-pu-chia ngày 22/6 đã thông qua biểu quyết, công nhận ruộng bậc thang Ha-ni sông Hồng tỉnh Vân Nam Trung Quốc là di sản thế giới, toàn bộ hai dự án trình đơn xin công nhận di sản thế giới của Trung Quốc đã được công nhận tiếp sau ngày 21/6 Thiên Sơn Tân Cương được công nhận là di sản thế giới. Tính đến thời điểm này, số lượng di sản thế giới của Trung Quốc đã tăng lên đến 45 di sản, Trung Quốc đã vượt Tây Ban Nha trở thành nước lớn thứ hai về di sản thế giới chỉ đứng sau I-ta-li-a.

Việc xin công nhận ruộng bậc thang Ha-ni sông Hồng tỉnh Vân Nam là di sản thế giới của Trung Quốc đã đi qua chặng đường 13 năm. Chuyên gia cho rằng, sau khi được công nhận, ruộng bậc thang Ha-ni sông Hồng tỉnh Vân Nam đã trở thành di sản văn hóa thế giới đầu tiên được đặt tên dân tộc. Bên cạnh đó, ý nghĩa của sự thành công này không những đã tăng thêm một di sản thế giới cho Trung Quốc, điều quan trọng hơn là nó có ý nghĩa tiêu biểu cho văn hóa canh tác nông nghiệp của Trung Quốc.

Not Found!(404)