Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chỉ rõ xử lý tốt vấn đề Nam Hải là cực kỳ quan trọng cho giữ gìn quan hệ Trung-Việt

2013-06-21 08:30:37     cri2013-06-21 08:30:38

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chỉ rõ xử lý tốt vấn đề Nam Hải là cực kỳ quan trọng cho giữ gìn quan hệ Trung-Việt

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tiếp kiến Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 20/6, tại Bắc Kinh, trong buổi tiếp kiến Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chỉ rõ, xử lý tốt vấn đề Nam Hải là cực kỳ quan trọng cho giữ gìn quan hệ Trung-Việt cũng như hoà bình và ổn định của khu vực, Trung Quốc và Việt Nam hoàn toàn có thể đưa những điểm chung và điểm bất đồng lên bàn đàm phán, tránh đơn phương áp dụng hành động làm leo thang và quốc tế hoá vấn đề Nam Hải.

Thủ tướng Lý Khắc Cường chỉ rõ, hai nước cần thông qua đối thoại và hiệp thương tìm kiếm nhận thức chung lớn nhất, quản lý kiểm soát và xử lý thoả đáng bất đồng. Bất đồng được thu hẹp thì nhân tố tích cực sẽ gia tăng, lợi ích chung cũng sẽ mở rộng. Trung Quốc sẵn sàng nỗ lực cùng Việt Nam, gấp rút thúc đẩy cùng khai thác trên biển, tạo điều kiện cho giải quyết thoả đáng vấn đề Nam Hải.

Not Found!(404)