Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh: Hai nước Việt-Trung cần tăng cường tin cậy lẫn nhau trong giải quyết tranh chấp Nam Hải

2013-06-06 17:16:04     cri2013-06-06 17:16:05

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh: Hai nước Việt-Trung cần tăng cường tin cậy lẫn nhau trong giải quyết tranh chấp Nam Hải

Theo tin Đài chúng tôi: Sáng ngày 6/6, tại Bắc Kinh, khi trả lời phỏng vấn chung của báo giới, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh đến Trung Quốc tham gia Đối thoại an ninh và quốc phòng Bộ Quốc phòng hai nước Trung-Việt lần thứ 7 nói, hai nước Việt-Trung cần sớm mở đường dây nóng Bộ trưởng Quốc phòng, kịp thời thông báo tình hình hữu quan, bởi vì xây dựng sự tin cậy chiến lược trong quan hệ quốc phòng hai nước sẽ có lợi cho thiết lập sự tin cậy lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh: Hai nước Việt-Trung cần tăng cường tin cậy lẫn nhau trong giải quyết tranh chấp Nam Hải

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nói, hai nước và quân đội hai nước cần tạo môi trường hoà bình ổn định ở Nam Hải. Trong lúc hai nước có bất đồng và tranh chấp trên Nam Hải, giữ gìn tốt môi trường hoà bình ổn định mới có thể khiến hai nước có cơ hội ngồi xuống đàm phán giải quyết. Nếu không sẽ là thảm hoạ đối với hai nước, đối với khu vực và cả cộng đồng quốc tế .

Not Found!(404)