Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Lin hoan m nhac quc t Bc Kinh ln th 12 a ra gia ve "va tui tin", ngi dn binh thng chia se bui tic m nhac him co
   2009-10-14 15:46:34    cri
Theo tin ai chung ti: Lin hoan m nhac quc t Bc Kinh ln th 12 ang din ra tai Bc Kinh xut phat t vic ngi dn co th n xem mi bui biu din, tuyt ai a s a ra gia ve "va tui tin" ngi dn t 50 ng n 180 ng, ng ao ngi hm m co c hi chia se bui tic linh inh m nhac quc t.

Lin hoan m nhac quc t Bc Kinh ln th 12 se keo dai n ngay 30 thang 10, ca thay co 22 bui biu din nhac giao hng, nhac kich, bui hoa nhac c tu v.v ln lt ra mt cng chung. Cac ngh si Pi-a-n hang u th gii nh Ga-ri Grap-man (Gary Graffman), V-la-i-mia A-xk-na-di (Vldimir Ashkenazy), ngh si vi--lng ni ting th gii Pin-xa Giu-c-man (Pinchas Zukerman) cung mt s ngh si tre ni ting quc t se ln lt tham gia biu din.