Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Gia ve Lin hoan m nhac quc t Bc Kinh ln th 12 rt "phu hp tui tin" cua ngi dn Bc Kinh
   2009-10-14 12:19:07    cri
Theo tin ai chung ti: Lin hoan m nhac quc t Bc Kinh ln th 12 ang din ra tai Bc Kinh a a ra nhng gia ve rt "phu hp vi tui tin" khoang t 50 n 180 Nhn dn t moi ngi co th thng thc cac bui biu din, tao iu kin cho ng ao ngi yu m nhac c chia se ba tic m nhac thinh soan quc t nay.

Lin hoan m nhac quc t ln nay khng nhng a mi cac nha hat -p-ra kinh in sang tac va biu din co trinh cao trn th gii, ma con a vic ph cp m nhac c in lam mt trong nhng muc tiu cua Lin hoan, gia ve t t 600 n 800 Nhn dn t trc y nm nay a giam xung con 180 t, iu nay co nghia la mong mun thu hut cang nhiu ngi yu thich m nhac c in bc vao nha hat.

Lin hoan m nhac quc t Bc Kinh ln th 12 se keo dai n ngay 30 thang 10, ca thay co 22 bui hoa nhac giao hng, -p-ra, c tu an vv ln lt ra mt khan gia. Nha biu din an dng cm bc thy nh Grap-man, A-xk-na-di, ngh si biu din an vi--lng ni ting Du-c-man cung nh hang loat ngh si tre tui ni ting quc t ln lt biu din trc cng chung.