Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Cuc trin lam my thut ng ai c sc Trung Quc khai mac tai Phrng-phuc
   2009-10-13 11:39:23    cri
Theo tin ai chung ti: Cuc trin lam my thut ng ai c sc Trung Quc ngay 12 a chinh thc khai mac tai Trung tm Nghin cu Ngh thut ng ai Phrng-phuc. Cuc trin lam ln nay la mt trong nhng hoat ng cua Trung Quc-nc khach mi chinh tham d Trin lam sach Quc t Phrng-phuc ln th 61 sp khai mac.

Khi phat biu tai bui l khai mac, Pho Chu tich Hi Lin hip Vn hoa Ngh thut Trung Quc Dng Chi a gii thiu tinh hinh c ban cua cuc trin lam nay, ng thi mong thng qua trin lam tng thm s hiu bit va hp tac gia Trung Quc va cac nc.

Nha t chc trin lam cho bit, phi hp vi chu "kinh in va sang tao" cua Trung Quc- nc khach mi chinh tham d trin lam sach Phrng-phuc, trin lam my thut ng ai Trung Quc a day cng tuyn chon 21 tac phm thuc 4 loai nh tranh thuy mc, tranh sn du, tranh khc g va iu khc, gii thiu vi khach tham quan n t cac ni trn th gii i sng xa hi, din mao tinh thn cung nh muc tiu hng ti va eo ui cua nhn dnTrung Quc ng ai.