Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Giai qun vt Trung Quc m rng tr thanh giai tm c th gii c quan tm
   2009-10-12 17:53:30    cri
Theo tin ai chung ti: Giai qun vt Trung Quc m rng ln u tin nng cp tr thanh giai tm c vng min Hip hi Qun vt n th gii, ti 11 a kt thuc tai Bc Kinh. Cung vi vic hoan thin cua t chc giai, s tng ln cua cac cy vt hang u va s nng cao cua tin thng, Giai qun vt Trung Quc m rng a tr thanh giai tm c th gii rt c quan tm.

Thi u cua n tai Giai qun vt Trung Quc m rng sau khi nng cp la mt trong bn chng giai vng min toan cu cua Hip hi Qun vt n th gii, chi ng sau bn giai Grand Slam, trinh va quy m giai u a nng cao vi mc ln. Ngi chu quan phn bao chi Ban Tuyn truyn Giai qun vt Trung Quc m rng Ly Lp Cng noi, nha t chc mong thng qua cng tac chu trong thc t, phn u sm khin Giai qun vt Trung Quc m rng co sc anh hng rng ln hn trn quc t.