Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Hai b ky nim ngay sinh cua Khng T
   2009-09-29 16:47:45    Xin Hua

 

Theo tin Tn Hoa xa: Ngay 28 la ngay sinh ln th 2560 cua Khng T. Hai b tng nh Khng T vi hinh thc truyn thng.

T 5 gi sang, 13 miu Khng T tai ai Loan ln lt m man l ky nim Khng T. Ngi lanh ao Nha ng cuc ai Loan Ma Anh Cu a d l ky nim Khng T tai thanh ph ai Nam.

1 2