Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính tham dự và có bài phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đoàn Hòa bình thế giới lần thứ 12

2024-07-07 14:46:16(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 6/7, tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, Trung Quốc, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính đã dự và có bài phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn Hòa bình thế giới lần thứ 12.

Phó Chủ tịch Hàn Chính cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất quan điểm xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại cũng như các sáng kiến gồm Sáng kiến Phát triển toàn cầu, Sáng kiến An ninh toàn cầu và Sáng kiến Văn minh toàn cầu, thúc đẩy các nước trên thế giới chung tay xây dựng thế giới hòa bình lâu dài, an ninh phổ quát, cùng phồn thịnh, cởi mở, bao trùm, sạch sẽ và tươi đẹp.

Phó Chủ tịch Hàn Chính đề xuất ba sáng kiến. Một là kiên trì chung sống hòa bình; hai là đề xướng an ninh chung; ba là thúc đẩy mở cửa và bao trùm. Trung Quốc sẵn sàng cùng các nước thực hiện quan điểm quản trị toàn cầu cùng bàn, cùng xây dựng và cùng hưởng, tăng cường tối đa mức độ cởi mở và bao trùm của các cơ chế, quan điểm và chính sách hợp tác, cùng giữ gìn hòa bình và ổn định của thế giới.

Biên tập viên:Mẫn Linh