Quân đội Trung Quốc và Belarus sẽ tổ chức Cuộc tập huấn chung Lục quân “Chim ưng đột kích-2024”

2024-07-07 15:23:26(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Theo kế hoạch trong năm và nhận thức chung giữa hai nước Trung Quốc – Belarus, quân đội hai nước Trung Quốc – Belarus sẽ tổ chức Cuộc tập huấn chung Lục quân “Chim ưng đột kích-2024” tại khu vực gần thành phố Brest, Belarus vào trung tuần tháng 7.

Cuộc tập huấn chung lần này với bối cảnh là thực hiện các nhiệm vụ hành động chống khủng bố. Hai bên sẽ áp dụng mô hình tập huấn và biên đội hỗn hợp, cùng hoàn thành các bài tập huấn như giải cứu con tin, hành động phối hợp chống khủng bố, v.v., mục đích là nâng cao trình độ tập huấn và năng lực phối hợp của lực lượng hai bên tham gia tập huấn, làm sâu sắc hợp tác thiết thực giữa Lục quân hai nước.

Biên tập viên:Kiều Quân