Xuất bản phát hành bản tiếng Pháp cuốn sách “Trích biên những bài phát biểu và bài biết Chủ tịch Tập Cận Bình về hiện đại hoá kiểu Trung Quốc”

2024-05-05 15:22:10(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, cuốn sách “Trích biên những bài phát biểu và bài biết Chủ tịch Tập Cận Bình về hiện đại hoá kiểu Trung Quốc” bản tiếng Pháp do Viện Nghiên cứu lịch sử Đảng và Văn hiến Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc phiên dịch đã được Nhà xuất bản Biên dịch Trung ương xuất bản, phát hành trong và ngoài nước.

Cuốn sách “Trích biên những bài phát biểu và bài biết Chủ tịch Tập Cận Bình về hiện đại hoá kiểu Trung Quốc” do Viện Nghiên cứu lịch sử Đảng và Văn hiến Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc biên tập, đã chọn lựa một loạt trình bày và phân tích quan trọng về hiện đại hoá kiểu Trung Quốc của Chủ tịch Tập Cận Bình từ tháng 11/2012 – 10/2023.

Biên tập viên:Kiều Quân