Công bố báo cáo tham vấn mang tên “Hợp tác môi trường và khí hậu Trung Quốc – châu Âu: Tiến triển và triển vọng”

2024-05-05 14:49:34(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, 4 cơ quan gồm Trung tâm Nghiên cứu Tư tưởng Tập Cận Bình về văn minh sinh thái ra báo cáo tham vấn mang tên “Hợp tác môi trường và khí hậu Trung Quốc – châu Âu: Tiến triển và triển vọng”.

Báo cáo nêu rõ, hợp tác môi trường và khí hậu Trung Quốc – châu Âu đã là điểm sáng mới, trụ cột mới và động cơ mới trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc – châu Âu và hợp tác Trung Quốc – châu Âu. Màu xanh (thân thiện với môi trường) là màu nền rõ rệt nhất của hợp tác Trung Quốc – châu Âu.

Biên tập viên:Mẫn Linh