Trung Quốc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng quan trắc khoa học biển quan trọng

2023-09-11 11:07:28(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 10/9, phóng viên từ Công ty TNHH Kỹ thuật Dầu khí Trung Quốc được biết, việc xây dựng mặt bằng quan trắc tháp lập thể đa vòng do công ty này nhận thầu xây dựng đã hoàn thành, đánh dấu cơ sở hạ tầng khoa học trọng điểm phục vụ quan trắc khoa học biển của Trung Quốc sắp được đưa vào sử dụng.

Vị trí cao nhất của mặt bằng quan trắc cao khoảng 103 mét so với mực nước biển, sau khi hoàn thành xây dựng sẽ được trang bị ít nhất 66 chủng loại và 195 bộ thiết bị quan trắc để giám sát toàn diện thông tin môi trường biển. Sau khi đưa vào sử dụng, mặt bằng quan trắc này sẽ cung cấp các dịch vụ dữ liệu lớn về biển phục vụ nghiên cứu diễn biến khí hậu biển, cảnh báo và dự báo thiên tai biển, bảo vệ quyền và lợi ích biển quốc gia cũng như phát triển kinh tế biển của Trung Quốc.

Biên tập viên:La Thành