Trung Quốc đã xây dựng mạng lưới giám sát đa dạng sinh học che phủ toàn quốc

2023-05-22 15:15:52(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 22/5 là Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học. Được biết, Trung Quốc hiện nay đã xây dựng mạng lưới giám sát đa dạng sinh học che phủ toàn quốc. Đã thu được hơn 1,8 triệu ghi chép giám sát, ghi lại lượng lớn hình ảnh về giống loài quý hiếm, đã cung cấp hỗ trợ về dữ liệu cho quản lý và bảo vệ đa dạng sinh học.

Biên tập viên:Thanh Đóa