Tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 6 ghép nối thành công với tổ hợp Trạm vũ trụ

2023-05-11 10:28:19(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Tân Hoa xã dẫn lại tin từ Văn phòng công trình vũ trụ có người lái Trung Quốc, tối 10/5, tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 6 đã được phóng vào quỹ đạo; 5 giờ 16 phút ngày 11/5, giờ Bắc Kinh, tàu vũ trụ Thiên Châu 6 thành công ghép nối với cổng sau của module lõi Thiên Hòa của Trạm vũ trụ. Sau khi hoàn thành ghép nối, tàu vũ trụ Thiên Châu 6 sẽ trở thành một phần của tổ hợp Trạm vũ trụ.

Tiếp theo, phi hành đoàn tàu vũ trụ Thần Châu 15 sẽ tiến vào tàu vũ trụ Thiên Châu 6, tiến hành các công tác dỡ hàng theo kế hoạch.

Biên tập viên:Duy Hoa