Bãi phóng vũ trụ thương mại đầu tiên của Trung Quốc trông thế nào?

2023-05-05 15:33:03(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:


Tại thành phố Văn Xương, tỉnh Hải Nam, bãi phóng vũ trụ thương mại đầu tiên của Trung Quốc đang được xây dựng.

Dự án này được khởi công vào ngày 6/7/2022, dự kiến hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng phần cứng bãi phóng vào cuối năm 2023. Sau này, “tên lửa xuất hiện sẽ phóng ngay” sẽ trở thành hiện thực, theo quy hoạch thiết kế, có thể thực hiện mục tiêu một tuần phóng một lần.

Biên tập viên:Kiều Quân