Trung Quốc: Số lượng lao động nông dân ra ngoài làm vượt quá 290 triệu người

2023-05-01 11:42:22(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Báo cáo điều tra giám sát mới nhất năm 2022 về lao động nông thôn ra ngoài làm việc do Cục Thống kê nhà nước Trung Quốc công bố cho thấy, tổng số lao động nông dân ra ngoài làm việc ở Trung Quốc tiếp tục tăng và thu nhập tăng ổn định.

Năm 2022, tổng số người lao động nông dân ra ngoài làm việc trên cả nước Trung Quốc là 295 triệu 620 nghìn người, tăng 3,11 triệu người tương đương 1,1% so với năm trước. Tỷ trọng lao động nữ tăng 0,7% so với năm trước. Hơn một nửa trong số họ chọn làm trong ngành (dịch vụ) khu vực 3.

Thu nhập bình quân tháng của lao động nông dân ra ngoài làm việc tăng ổn định, tăng 4,1% so với năm trước, trong đó thu nhập bình quân hàng tháng của lao động nông dân ra ngoài làm việc tại vùng miền Đông tăng nhanh nhất, tăng 4,5% so với năm trước. Tăng trưởng thu nhập bình quân tháng của nhóm lao động này ở miền Trung và miền Tây đều vượt 3,5%. Xét theo lĩnh vực ngành nghề, thu nhập bình quân tháng của nhóm người này làm trong ngành lưu trú và ăn uống tăng nhanh nhất, tăng 5,1% so với năm ngoái.

Biên tập viên:Thanh Đóa