Lễ Vinh danh phim ngắn trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh lần thứ 13 diễn ra tại Bắc Kinh

2023-04-28 11:46:01(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 27/4, Lễ Vinh danh phim ngắn trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh lần thứ 13 diễn ra tại Đại học Truyền thông Trung Quốc. Phim ngắn của Liên hoan phim lần này có chủ đề “Văn hoá và văn minh trong phim ngắn”, thể hiện trạng thái mới của phát triển phim quốc tế.

Phim ngắn của Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh lần thứ 13 tổng cộng nhận được 3053 tác phẩm phim ngắn đến từ các nước và vùng lãnh thổ gồm Trung Quốc, Anh, Pháp, Hungary, Tây Ban Nha, v,v, chọn ra 120 bộ phim xuất sắc trong năm thể loại là tin tức, đời sống, kiến thức, giải trí, sáng tác.

Biên tập viên:Thiên Thư