Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương chủ trì triệu tập cuộc gặp lần thứ 4 Bộ trưởng Ngoại giao “Trung Quốc-5 nước Trung Á”

2023-04-26 15:53:37(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 25/4 tuyên bố, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương sẽ chủ trì triệu tập cuộc gặp lần thứ 4 Bộ trưởng Ngoại giao “Trung Quốc-5 nước Trung Á” diễn ra tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Đến lúc đó, Bộ trưởng Ngoại giao 5 nước Trung Á trong đó có Ca-dắc-xtan sẽ đến Trung Quốc tham dự hội nghị.

Khi trả lời các câu hỏi liên quan, người phát ngôn Mao Ninh cho biết, trong thời gian diễn ra cuộc gặp lần thứ ba Bộ trưởng Ngoại giao “Trung Quốc-5 nước Trung Á” diễn ra vào tháng 6 năm 2022, các bên nhất trí xây dựng cơ chế gặp gỡ nguyên thủ Trung Quốc-Trung Á. Theo nhận thức chung của các bên, Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc-5 nước Trung Á lần thứ nhất sẽ do Trung Quốc tổ chức. Nhiệm vụ chính của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần này là nhằm chuẩn bị chính trị toàn diện cho việc triệu tập thành công hội nghị thượng đỉnh. Sáu bên sẽ tiến hành trao đổi về việc xếp lịch hội nghị thượng đỉnh, hợp tác trong các lĩnh vực giữa Trung Quốc và Trung Á cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Biên tập viên:Hải Vân