Hợp tác giữa Cục Bản quyền quốc gia Trung Quốc và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới bước lên tầm cao mới

2023-04-26 11:10:16(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 25/4, tại Bắc Kinh, Cục Bản quyền quốc gia Trung Quốc và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới đã cập nhật ký bản ghi nhớ hợp tác song phương, hợp tác giữa hai bên bước lên tầm cao mới.

Cục Bản quyền quốc gia Trung Quốc và Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới luôn ủng hộ lẫn nhau, hợp tác chân thành trong công việc bản quyền quốc tế. Lần này cập nhật ký bản ghi nhớ, nhằm tìm kiếm hợp tác trong các phương diện như bảo hộ bản quyền số, thúc đẩy phương án Trung Quốc kế thừa và phát triển văn nghệ dân gian, v.v. trong khi củng cố hợp tác giao lưu hiện có trong lĩnh vực bản quyền

Cục Bản quyền quốc gia Trung Quốc và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới nhân cơ hội này, tích cực thúc đẩy quan hệ hai bên tiếp tục sâu sắc hơn.

Biên tập viên:Vũ Minh