Người dân Nhật Bản mít tinh yêu cầu Nhật trả lại cổ vật cướp từ Trung Quốc

2023-04-23 14:57:57(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Tân Hoa xã: Ngày 22/4, "Hiệp hội xúc tiến phong trào trao trả cổ vật Trung Quốc" do người dân thức thời Nhật Bản thành lập đã tổ chức mít tinh tại Tokyo, kêu gọi xã hội Nhật Bản nhìn thẳng và thanh toán tội ác xâm lược văn hóa trong Chiến tranh xâm lược của Nhật Bản vào lãnh thổ Trung Quốc, trao trả những cổ vật cướp từ Trung Quốc trong thời kỳ chiến tranh.

Tôn chỉ thành lập "Hiệp hội xúc tiến phong trào trao trả cổ vật Trung Quốc" là thúc đẩy Nhật Bản trao trả cổ vật Trung Quốc, thực hiện "sự hòa giải lịch sử" giữa Trung Quốc và Nhật Bản, từ đó thúc đẩy sự phát triển của quan hệ hai nước.

Biên tập viên:Hạ Vi